Ggvision-香港VPS-双旦促销-充值送余额-NTT-PCCWG-HKIX-移动直连线路-解锁Netflix

Vision Cloud国人次新商家,主打香港廉价的VPS,老板比较活跃。 最近双旦,Vision Cloud开启了一波促狭活动, 全场免设置费 + 优惠码 (可用于HKBGP-Standard和JP-Lite产品) 2023ny-15off 月付 85折 2023ny-25off 季付/半年付 75折 2023ny-30off 年付及以上 7折 (实际为0.83*0.7 ≈ 0.58折) HK, NTT+PCCWG+TELSTRA+COGENT+HE+EIE+HKIX, DNS解锁流媒体 (部分地区移动直) 1 EYPC Core, 512M RAM, 6G NVME SSD, 1.25TB Traffic @ 500Mbps 折...