hostkvm-新上欧洲VPS-五折促销-德国荷兰数据中心-建站VPS

hostkvm 国人老牌商家,主打的建站系列的VPS,产品运营多年,口碑也是不错。 最近hostkvm新上欧洲系列的VPS,有德国和荷兰两个数据中心可选,新品上线还可以用用一个5折的优惠码 hostkvm 五折优惠码 2024neweu EU-Plan1(V2) CPU: 1v 核心 内存: 2GB 硬盘: 40GB SSD 带宽: 100Mbps 流量: 500GB 优惠码: 2024neweu 价格: 8.5美元月付 购买链接 EU-Plan2(V2) CPU: 2v 核心 内存: 4GB 硬盘: 40GB SSD 带宽: 100Mbps 流量: 1000GB 优惠码: 2024neweu 价格: 9.5...